De natuur leert ons een lesje

Deze buitenles probeert de groep bewust te maken over de afvalproblematiek. We stellen de vraag hoe de natuur omgaat met afval. Achterhaal hoe natuurlijk afval verwerkt wordt. Zo komen humusvorming en de functie van bodemdieren en zwammen aan bod. Ook kijken we hoe we als mens afval kunnen verminderen. Composteren en kippen zijn slechts 2 voorbeelden om de afvalberg te verkleinen.