Opglabbekerzavel

Stad Genk wil de natuur in het heidegebied Opglabbekerzavel gezond houden en verder ontwikkelen. We bekijken dit op lange termijn want in de natuur gaat het om het creëren van de juiste omstandigheden en dat vergt tijd. Daarom werken we nu aan een beheerplan dat het beheer van en de werken in onze heide voor een periode van 24 jaar omschrijft. Alleen zo kunnen we de heide en de open natuur versterken. Dit brengen we nu allemaal in kaart. Als dit beheerplan klaar is, dienen we het in bij de Vlaamse overheid.

Als buurtbewoners zijn jullie nauw betrokken met de natuur in jullie buurt. We maken dit beheerplan daarom graag samen met jullie. Graag nodigen we jullie uit op een wandeling door het gebied, en dit op zaterdag 03 oktober, om 14 uur. We treffen elkaar aan de begraafplaats Waterschei (gelegen aan de straat Opglabbekerzavel). Onder begeleiding van de projectverantwoordelijke (her)ontdekken we samen het gebied, beantwoorden we vragen en luisteren we naar jullie suggesties. Dit uiteraard in een coronaveilige opstelling.

We vragen je om zeker in te schrijven voor deze wandeling, want per gids kunnen we maximaal 20 personen begeleiden. Inschrijven via de link.