Toekomstbomen voor het sportbos

Plant jij mee toekomstbomen in het sportbos? Deze bomen krijgen de kans om uit te groeien tot grote bomen en blijven ook in de toekomst staan in het sportbos.

Stad Genk draagt als beheerder zorg voor het sportbos. Naaldbomen overheersten in dit bos en werden eerder dit jaar uitgedund. Er is nu ruimte voor “toekomstbomen”, zij krijgen meer ruimte om te groeien.

We werken aan onze bossen om ze beter en sterker te maken, zodat toekomstige Genkenaren er mee van kunnen genieten. Bomen moeten bestand zijn tegen het veranderende klimaat en extremen in het weer: Lange, droge periodes zullen afgewisseld worden met extreme regenval. Het sportbos is ook belangrijk voor de natuurbeleving: mensen kunnen er ontspannen, spelen en sporten, daarom is er gewerkt aan het toegankelijk maken en veilig houden voor iedereen die ervan wil genieten.

Stad Genk streeft ernaar om de bossen veerkrachtiger en robuuster te maken. Want ze zijn essentieel om klimaatveranderingen mee op te vangen. Door aan te planten, brengen we ontbrekende soorten in en zorgen we voor een evenwicht in de soortsamenstelling. We planten inheemse boomsoorten, met ruimte voor lage struiken aan de bosranden. Zo kunnen vogels, insecten en andere dieren hun plek innemen in die bossen en ontstaat er meer biodiversiteit: er zijn meer soorten planten en dieren vertegenwoordigd.

In het sportbos worden 3000 nieuwe bomen geplant, in 100 groepjes van telkens 30 bomen van verschillende soorten. Op vrijdag 26 november helpen kinderen van scholen in de buurt. Op zaterdag 27 november kan jij ook mee komen planten.

Het is wel nodig om in te schrijven. Meer gedetailleerde informatie volgt via deze website.