Wat is een natuurbeheerplan?

Een natuurbeheerplan geeft aan waar je met het beheer van de natuur naartoe wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer voor de komende 24 jaar wordt beschreven. Sinds enkele jaren kan een gemeente ook een beheerplan indienen.

Stad Genk heeft al een bosbeheerplan, en maakt nu werk van een heidebeheerplan.

Het plan geeft meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van je natuurgebieden en moedigt alle partners aan om na te denken over het beheer. Het plan omschrijft ook de ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen, alsook de werkzaamheden en ingrepen die daarvoor nodig zijn.

Dit heidebeheerplan wordt opgemaakt voor de Boxbergheide, Opglabbekerzavel en Schemmersberg.