Geboorteboom

In onze streken was het vroeger de gewoonte om bij de geboorte van een kind een boom te planten. Onze voorouders geloofden dat de kinderziel en de boomgeesten met elkaar verbonden waren. Als de boom goed groeide, zou ook het kind gezond en gelukkig leven.

Een geboorteboom planten is in onbruik geraakt. De vzw Heempark Genk blies dit oud volksgebruik nieuw leven in. Zo plantten ze elk jaar in maart, in het bijzijn van een afvaardiging van het Genkse schepencollege, een geboorteboom in het Heempark. De ouders die een kindje kregen in het vorige jaar, ontvangen een uitnodiging om een geboorteboom af te halen op de bomenmarkt die ze thuis konden planten.

Intussen is de stad meer gaan inzetten op het aanplanten van bos. Daarom koppelt het Heempark het uitdelen van de geboortebomen nu aan de jaarlijkse boomplantactie met publiek. 

Welke boom is van mijn geboortejaar?

Geboortejaar Planting in Soort
2022 2023 Gele kornoelje
2021 2022 Wilde kardinaalsmuts
2020 2021 Iep & Vlierstruik
2019 2020 Linde
2018 2019 Hazelaar
2017 2018 Lijsterbes
2016 2017 Liguster
2015 2016 Haagbeuk
2014 2015 Inlandse vogelkers
2013 2014 Sporkehout
2012 2013 Hazelaar
2011 2012 Vlier
2010 2011 Kardinaalsmuts
2009 2010 Sleedoorn
2008 2009 Esdoorn
2007 2008 Hulst
2006 2007 Berk
2005 2006 Iep
2004 2005 Grootbladige linde
2003 2004 Veldesdoorn
2002 2003 Meidoorn
2001 2002 Lijsterbes
2000 2001 Zwarte walnoot
1999 2000 Tamme kastanje
1998 1999 Zoete kers
1997 1998 Haagbeuk
1996 1997 Es
1995 1996 Plataan
1994 1995 Wintereik
1993 1994 Linde