Natuurherstelwerken Opglabbekerzavel gaan van start

Gepubliceerd op donderdag 9 november 2023 10.05 u.
Op 9 november 2023 zijn de werken op Opglabbekerzavel van start gegaan.

De komende winters zullen er natuurherstelwerken plaatsvinden op Opglabbekerzavel, een kostbaar stukje natuur met duinen, heide en unieke planten en dieren. De geplande werken worden uitgevoerd om de natuurlijke omgeving te verbeteren en een thuis te bieden aan bedreigde diersoorten.

De Genkse geschiedenis speelt zich af in een heidelandschap. Zo’n 200 jaar geleden ging het lokale bestuur op zoek naar een manier om de ‘woeste grond’ rendabel te maken en werden er naaldbossen aangeplant. Van de historische heidegebieden, zijn er nu nog maar drie over. De stad zet zich vandaag actief in voor het behoud van deze waardevolle stukjes natuur. Ze spelen een cruciale rol op ecologisch en maatschappelijk vlak.

Het heigebied ‘Opglabbekerzavel’ ligt tegenover de begraafplaats in Zwartberg. Het is de thuis van enkele zeldzame diersoorten zoals de gladde slang, heivlinder, rugstreeppad, nachtzwaluw en de zadelsprinkhaan. Om hun leefomgeving te verbeteren worden er van november 2023 tot december 2025, in drie afzonderlijke fasen, werken uitgevoerd. De werken gaan door in de winter om de impact op de natuur tot een minimum te beperken.

Gecreëerd door de mens

Ook de voorbije jaren werd de natuur al beheerd in het gebied, maar de tijd dringt zich op voor enkele grotere werken. Zonder menselijke tussenkomst wordt de heide verdrongen door exotische bomen en grassen. Bomen in een heidegebied nemen licht en warmte weg, dat is dan weer nadelig voor de vlinders, sprinkhanen en reptielen die hier wonen. Daarom wordt de overmatige boomgroei nu aangepakt. Dan krijgt de heide opnieuw meer groeikansen en is het leefgebied van deze diersoorten beschermd. Bovendien worden beschadigde landduinen hersteld en wordt een bestaande poel opnieuw aangelegd om water langer vast te houden.

In totaal wordt er gewerkt op een oppervlakte van 57 hectare. De totale kost wordt geraamd op 301.186,18 (incl. Btw.) De Vlaamse overheid subsidieert 90% van de kosten.

Wandel mee

Ben je benieuwd naar wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren? Heb je vragen over het hoe en waarom van de werken? Kom dan naar de informatieve wandeling op zaterdag 9 december.
Alle informatie en inschrijvingen: www.genk.be/opglabbekerzavel