Onderduiken in De Maten

Genk, muze van kunstenaars en wetenschappers

Door de eeuwen heen heeft het Genkse landschap honderden kunstenaars en wetenschappers geïnspireerd.

Vanaf de vroege 19de eeuw zakten de eerste natuurwetenschappers af naar Genk, in die tijd een klein Kempendorp met 800 à 1000 inwoners. De kleine dorpskern met kerk en gemeentehuis werd omringd door uitgestrekte heide-, bos- en moeraslandschappen. Wetenschappers ontdekten dat hier planten voorkwamen die nergens anders te vinden waren. De specifieke bodemgesteldheid, met afwisseling tussen droge en natte gebieden en een zure ondergrond, zorgde voor een uitzonderlijke biotoop waar tal van zeldzaamheden bloeiden, zoals de zomerschroeforchis, de stekelbiesvaren en de waterlobelia.

Het ongerepte landschap in Genk trok ook kunstenaars aan. De meesten kwamen met de in 1874 aangelegde spoorweg en overnachtten in het befaamde Hôtel de la Cloche en later ook in Hôtel des Artistes. Verschillende kunstenaars waren mensen die een artistieke passie combineerden met een liefde voor fauna en flora. Zij legden de kiem van Genk als kunstenaarsoord.