Opgelet, kinderpret!

De nieuwe speeltuin van het Heempark staat volledig in het teken van avontuurlijk spelen en natuurbeleving. Daar zorgen onder meer de leuke uitkijktoren, taluds, keien en houtstapels voor. De speeltuin verbindt de verschillende delen van het Heempark met elkaar en met het Molenvijverpark. Blikvanger is het laarzenpad, een route langs de beek en vijver.

Heempark, Hoogzij 7