Paddenoverzet

Voorjaar

Wanneer het warmer wordt en de vochtigheidsgraad stijgt, beginnen de amfibieën aan hun voorjaarstrek. Ze trekken naar vijvers en poelen om hun eieren af te zetten. Bij deze tocht stoten ze op allerlei gevaren. Ze moeten de weg oversteken, waarbij ze door auto’s overreden worden.

Het Heempark organiseert al ruim 25 jaar paddenoverzetacties. Door aanpassingen aan wegeninfrastructuur (E. Vandorenlaan en Boekrakelaan) is het enkel nog aan de Hoogzij nodig om in deze periode afspanning te plaatsen en vrijwilligers in te schakelen bij de manuele overzet.

Dit jaar zijn de padden wel uitzonderlijk vroeg. Dit komt door de warme temperaturen en regen. Andere jaren starten we pas half februari met de overzet.

Dit betekent dat de publieksactiviteit om samen padden over te zetten helaas enkel op DONDERDAG 15/2/2024 kunnen laten doorgaan.

Vrijwilligers

Vorig jaar werden er dankzij de overzet aan de Hoogzij 1.380 padden, 38 kikkers en 6 salamanders veilig overgezet door de vrijwilligers. Vanaf 15 februari verdelen ze opnieuw een maand lang de dagen onder elkaar. De rand van de Hoogzij, aan de kant van de bossen van Kattevennen, wordt afgezet met plastic. De amfibieën volgen de afsluiting en komen terecht in ingegraven emmers. Elke avond worden de emmers gecontroleerd en de diertjes geteld. Deze worden dan veilig naar de overkant gebracht.

We noteren per avond hoeveel dieren er werden overzet. Het gaat dan om mannetjes en vrouwtjes padden, koppels padden, alpenwatersalamanders en kikkers. door dit te registreren weten we of er invloed is van de afgelopen droge zomer, maar ook of we bijna alle dieren hebben overgezet, wat drukke avonden waren, etc.

Hoogzij afgesloten

Belangrijk! Op drukke momenten kan de Hoogzij afgezet worden voor het verkeer. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

We informeren gebruikers en bewoners van de Hoogzij en omgeving via een whatsapp groep. Je krijgt een bericht van zodra we besluiten wanneer de straat wordt afgesloten. Neem via deze link deel aan deze whatsappgroep.

In beeld

Bekijk hier de paddenoverzet in beeld, met dank aan Walter De Cock van GenkTV, Jos Lycops voor de deskundige uitleg en de andere vrijwilligers!