Vijver en bosje

In het Heempark zijn heel wat bijzondere planten en dieren te vinden. Vooral door het bosje en de vijver komen er talrijke prachtige diertjes op het Heempark af. Wandel eens rond in ons park, en zoek zelf de leukste diertjes aan de vijver of in het bosje.

In 2018 nemen we de vijver stevig onder handen. Door een aantal ingrepen (bomen langs de oever kappen, planten uit het water graven, etc.) zorgen we voor een gezond vijverbiotoop waar nog meer vijverleven in kan bestaan.