Iedereen mee

Rechtvaardigheid voorop, iedereen mee. Een actieve deelname en betrokkenheid van alle Genkenaren is belangrijk. We geloven dat elke Genkenaar kan bijdragen, we rekenen op alle talenten en beschouwen diversiteit als een troef.

Zowel in onze eigen coalitie als ons doelpubliek streven we naar representatie en diversiteit, zoals die eigen is aan Genk. Met diversiteit bedoelen we etnisch-cultureel, leeftijd, gender, socio-economisch, mensen met beperking…

We geloven in het verbinden van Genkenaren die samen komen rond een gedeeld toekomstbeeld.

We stimuleren een sterke gemeenschap die niemand achter laat. We zorgen ervoor dat iedereen in staat is om individueel actie te ondernemen. Een persoonlijke aanpak op maat, is daarbij cruciaal. Tegelijk stimuleren we collectieve acties.

We laten ruimte voor de waarden van mensen en de emotionele spanningen die soms voortvloeien uit het samenwerken aan klimaat en biodiversiteit.