Missie en visie

In 2023 en 2024 werden heel wat gesprekken gevoerd en workshops georganiseerd. Dit maakte duidelijk dat we heel wat straffe Genkenaren samen brengen die zich engageren voor de natuur en anderen willen inspireren en informeren over het belang van de natuur. En... in heel wat gesprekken werd gedacht over wat “we” nog meer konden doen. Zo ontstond de nieuwe missie en visie:

Samen bouwen aan een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst.

AppelblauwGenkgroen, stad Genk, verenigingen, bedrijven, ondernemers en burgers bundelen hun krachten om een stad te vormen waar mens en natuur harmonieus samenleven, nu en in de toekomst. Zo worden natuur en mens beter bestand tegen klimaatverandering, behouden we onze onmisbare biodiversiteit en blijven we samen gezond. Zo bouwen we aan een groene stad waar Genkenaren trots op zijn en waar het goed wonen, leven en werken is.

Visie

Onze visie is opgebouwd uit 8 bouwstenen die zeggen waar we in geloven.