Natuur is overal

Natuur is overal. We koesteren en versterken de Genkse natuur, niet alleen in de erkende natuurgebieden, maar ook in het stedelijk weefsel.

Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen en rijk aan heel wat natuur. Natuur bevindt zich niet alleen in natuurreservaten maar ook in tuinen, parken, straten, pleinen, enz. in en buiten het stedelijk weefsel. Alle vormen van natuur hebben hun waarde en verdienen om die reden meer aandacht, bewustzijn en zorg.

We zijn trots op Genk als groenste centrumstad van Vlaanderen.