Natuurverbondenheid

We zetten in op het verhogen van onze natuurverbondenheid. De mens maakt deel uit van en is afhankelijk van de natuur. De nood is hoog om te evolueren naar een nieuwe symbiose tussen mens en natuur met als doel een hoger welzijn voor de mens en meer natuur.

De gezondheid van planeet en mens is met elkaar verbonden. Wanneer de mens ecosystemen schaadt, schaden we onrechtstreeks ook onszelf omdat we hiervan afhankelijk zijn om te overleven. Dit bewustzijn is een eerste nodige stap naar natuurvriendelijke attitudes, waarden en gedrag.

Verbondenheid met natuur is sterk gerelateerd aan natuurvriendelijk gedrag. Meer verbondenheid en waardering voor natuur, zet aan tot zorg en actie. We streven naar een harmonieuze relatie tussen mens en natuur.