Samen

Samenwerken is cruciaal in deze grote maatschappelijke uitdagingen. We streven naar het bundelen van krachten van alle actoren in de stad. De stad is aanjager van deze coalitie en beschouwt natuur als een volwaardige partner.

Alle Genkse actoren stimuleren en ondersteunen elkaar; stadsdiensten, burgers, organisaties, vzw’s, bedrijven, kennisinstellingen. Het Heempark, en dus stad Genk neemt een specifieke aanjagende rol, zet de richting op lange termijn uit, en faciliteert acties van onderuit. We geloven in een gezonde balans tussen een top down en bottom up aanpak. We zijn er van overtuigd dat mens en natuur samenwerken en elkaar versterken.