Natuurgebaseerde oplossingen

Een klimaatrobuuste en biodiverse stad creëert meerwaarde op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

We geloven in de kracht van natuurgebaseerde oplossingen als manier om leefbaarheid in steden te verbeteren. Een groene stad is leefbaarder en gezonder en zet aan tot meer beweging en ontmoeting in de buitenlucht, duurzaam verplaatsingsgedrag, kortom we zien een positieve impact op gezondheid en bijgevolg leefbaarheid.