Maai mei niet

Je tuin: een stukje natuur

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken 10 tot 12 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als of zelfs meer dan er bos is.

Hoe

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen? Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras. Zoals een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, golvende lijnen… En maai je gras slechts om de drie à vier weken af. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

‘De tuin dient de mens’ is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

BLOEMENTELWEEKEND

Tel mee bloemen in (een stuk) niet gemaaid gras van 26 tot en met 28 mei. en wees trots op elke bloem die jij hebt laten groeien! 

  • Baken een zone van 1m² af in een niet gemaaide zone
  • Tel elk bloemetje per soort
  • Geef je resultaten in op de website van maai mei niet

Hoeveel en welke bloemen u na één maand niet of minder maaien zal aantreffen, is afhankelijk van het bodemtype van uw tuin, hoeveel u in het verleden heeft gemaaid, bemest of gesproeid, het aantal uren zon in uw tuin… Omschakelen naar een biodivers gazon duurt even.

Op de website van Maai mei niet vind je een lijst met de 18 meest voorkomende bloemen, voorzien van uitleg en foto's.

Maai Mei Niet

Maai Mei Niet is een project van Knack, met de steun van KU Leuven, Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Het Ministerie voor Natuur en HoGent.

Registreer je tuin op maaimeiniet.be