Geschiedenis

Jaren geleden kreeg het landschap in de omgeving van het Heempark zijn huidige vorm. De mensen boerden en droegen zorg om het landschap.
Schapen graasden op de heide, hooilanden werden gemaaid om het vee in de winter te voeren en de heide werd geplagd. De mensen leefden in evenwicht met een broos ecologisch systeem.

Wanneer het gemeentebestuur 5 ha van de beekvallei van de Dorpsbeek kocht om het Molenvijverpark uit te breiden (1971), groeide het idee om het gebied in te richten als een heempark. Een heempark is een kleinschalig model van het vroegere agrarisch landschap.

De vzw Heempark Genk werd in 1991 opgericht en groepeert de vrijwilligers die actief zijn in het Heempark en mee aan het stuur staan. Door het toenemend aantal bezoekers was professionele hulp meer dan welkom en zo ontstond het Milieu- en Natuurcentrum Heempark.

De vzw Heempark Genk is nog steeds springlevend en vierde in 2016 zelfs het 25-jarig bestaan. In 2023-2024 werd er met het netwerk nagedacht over de toekomstvisie van het Heempark.

Milieu- en Natuureducatiecentrum Heempark voorziet aan Genkse scholen en de Genkse bevolking milieu- en natuureducatie. Dit doet het Heempark via een educatieve werking, de locatie op zich en de verankering in het andere beleid van de stad.