Zuinig met water

Water is een kostbaar natuurelement. In ons gebruik van water zijn er 2 gouden regels: laat zoveel mogelijk regenwater in de grond sijpelen en wees zuinig met leidingwater.

Laat regenwater infiltreren

Infiltreren betekent het regenwater laten wegzakken in de bodem. Dat is goed voor de bodem, het grondwaterpeil stijgt en het voorkomt wateroverlast. Een vochtige bodem neemt ook minder snel warmte op. Dat is belangrijk, omdat we door de klimaatverandering met meer hitte te maken krijgen.

Je kan dit regenwater op verschillende manieren laten insijpelen:

 • De eenvoudigste manier is om je regenpijp af te koppelen en het water in je tuin laten stromen. Het zal snel in de bodem trekken.
 • Je kan ook een Infiltratiekom of wadi voorzien, dit is een uitgegraven deel van ca 20 – 30 cm diep, het water stroomt hierin en sijpelt in de grond. Je kan dit laten begroeien met gras of waterplanten, in bepaalde periodes staat dit droog. Je kan dit ook uit rusten met een ondergronds filterbed van granulaten voor betere drainage.
 • Er zijn ook ondergrondse infiltratiesysteem. Dit is goede oplossing als de ruimte voor een kom of wadi beperkt is.

Zuinig met leidingwater

We moeten ons gebruik van leidingwater zo laag mogelijk houden. Door de klimaatopwarming krijgen we vaker te maken met langdurige droge periodes, waardoor de grondwaterstanden zakken. Die krijgen we niet altijd aangevuld.

Drinkwater wordt vooral uit de grond gewonnen. Hoe meer water je uit de grond haalt, hoe droger de grond zal worden. Daarom is ook het oppompen van grondwater geen goed idee.

Slim gebruik

Regenwater gebruiken in plaats van leidingwater is minder schadelijk voor het milieu én je spaart er geld mee uit! Je kan regenwater gebruiken in en buiten huis:

 • kamerplanten én planten in de tuin water geven
 • auto wassen
 • voor kinderen om mee te spelen
 • toiletten doorspoelen
 • voor je wasmachine

Subsidies / premies 

Wil je verstandiger omgaan met regenwater? Er zijn 3 subsidies! Deze kan je onderling combineren. 

Er is de stedelijke premie hemelwaterput en infiltratievoorziening voor:

 • De installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie zodat je regenwater thuis kan hergebruiken.
 • De installatie van een infiltratievoorziening (infiltratieput, -buis, -bak, WADI, …) zodat het regenwater de bodem kan indringen.

Er is de BON VOOR EEN TON voor:

 • Een regenwaterton en/of benodigdheden om een ton met een regenpijp te verbinden.

Er is ook nog de premie hemelwaterput met pompinstallatie van Fluvius voor:

 • Een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen.

Tip: ook voor het ontharden en vergroenen van je voortuin kan je een subsidie aanvragen!

Bij hevige regen na een periode van extreme droogte, dringt het water moeizaam in de bodem.
Onderstaande video van de Britse universiteit van Reading illustreert mooi hoe dat gaat. Helemaal links is een beker water te zien bij nat gras, in het midden gras tijdens een normale zomer en uiterst rechts na een hittegolf. In het laatste geval absorbeert de grond het water nauwelijks en kun je dus zelfs met relatief weinig regen wateroverlast krijgen.

Na regen komt ZONNESCHIJN! Maar de zon (en wind) zorgen ook dat de bodem uitdroogt... Heel wat Genkenaren hebben een grondwaterput. Daarmee gebruiken we waterreserves die dieper in de grond zitten. Op korte termijn is dit handig, maar op lange termijn gebruiken we dat water op.... meer hierover in dit filmpje:

Nog meer tips om water te besparen vind je hier