Zuinig met water

Water is een kostbaar natuurelement. In ons gebruik van water zijn er 2 gouden regels: laat zoveel mogelijk regenwater in de grond sijpelen en wees zuinig met leidingwater.

Laat regenwater infiltreren

Het is belangrijk om te voorkomen dat regenwater naar de riolering stroomt. Zo wordt het gemengd met vuil afvalwater en stroomt het weg.

Door zoveel mogelijk regenwater in de bodem te laten sijpelen vullen we het grondwater aan. Dit is ook om wateroverlast te voorkomen wanneer de riolering het overtollige reg

Zuinig met leidingwater

We moeten ons gebruik van leidingwater zo laag mogelijk houden. Door de klimaatopwarming krijgen we vaker te maken met langdurige droge periodes, waardoor de grondwaterstanden zakken. Die krijgen we niet altijd aangevuld.

Drinkwater wordt vooral uit de grond gewonnen. Hoe meer water je uit de grond haalt, hoe droger de grond zal worden.

Slim gebruik

Regenwater gebruiken in plaats van leidingwater is minder schadelijk voor het milieu én je spaart er geld mee uit! Je kan regenwater gebruiken in en buiten huis:

  • kamerplanten én planten in de tuin water geven
  • auto wassen
  • voor kinderen om mee te spelen
  • toiletten doorspoelen
  • voor je wasmachine

Nog meer tips om water te besparen vind je hier